Bina, Site, Toplu Yapı, Tesis Yönetim şirketlerimiz/ firmalarımız Açısından Yapılacak İstanbul Ticaret Odası Organ Seçimleri

ito_21_aday_secim_oo

Ozan ÖZEN yazı için bu yazıya tıklayınız ito_21_aday_secim_oo

Seçim tanıtım kataloğu için bu yazıya tıklayınız 

Secim_Yetki_Belgesi  Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız! 

Konu : Bina, Site, Toplu Yapı, Tesis Yönetim şirketlerimiz/ firmalarımız Açısından Yapılacak İstanbul Ticaret Odası Organ Seçimleri

18/3/2018

Sayın  Bina, Site, Toplu Yapı, Tesis Yönetim Şirketi/ Firması / İşletme Kooperatifi Yetkilisi ,  

İstanbul Ticaret Odası Organ Seçimleri, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 84’üncü maddesi gereğince 9 Nisan 2018 Pazartesi günü Yeşilköy – İstanbul Fuar Merkezi (İFM) 9, 10 ve 11 numaralı fuar alanında yapılacaktır.

Seçimde oy kullanmak isteyen siz değerli Bina, Site, Toplu Yapı, Tesis Yönetim şirketi ve firmalarımıza yol göstermek adına ekteki kataloğu hazırladık.

Hepimiz bilmekteyiz ki gerek Kat Mülkiyeti Kanunu , Gerek Vergi Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre henüz meslek olarak standartları belirlenmemiş , yani meslek olarak kabul edemeyeceğimiz bir işi yapmakta ve gelirlerimizi bu işten sağlamaktayız.

“Tesis ve Site Yönetim Hizmetlerinin Yasal Zemine Oturtulması” en önemli ihtiyacımızdır.

Bunun dışında da ihtiyaçlarımız vardır. Bazı sorunlarımızı ekteki sayfalarda ve katalogda görüşlerinize sunduk.

Ancak sektörümüzün sizlere ihtiyacı vardır. Hepimiz bir noktadan başlayarak güç birliği yapabiliriz.

Sizlerin ve benim başlangıç noktamız 21 Nolu Meslek Grubuna (21 nolu Emlak Müşavirleri Meslek Komitesi) tabi olduğumuzdan 9 Nisan 2018 Pazartesi günü İstanbul Ticaret Odası Organ Seçimlerinde buluşmak olacaktır.

“Benim ne kazancım olacak diye düşünmeden” , işimizden biraz zaman ayırıp seçimlere giderek oy kullanmamız inanıyorum ki bir değişimi başlatacaktır.

Ben Ozan ÖZEN; 2002 yılından bu yana 16 yıldır sürdürdüğüm işimle ilgili olarak benden sonra gelecek ve bu işi yapacak gençlere yol açmak adına kişisel çıkar ve menfaat gütmeden, 2012 yılından bu yana çeşitli üniversiteler, eğitim kurumlarında Binİkiyüzü aşkın katılımcıya verilen eğitim ve sertifika programlarında görev alarak nacizane bilgi ve tecrübelerimi paylaştım.

Ancak bir mesleğe sahip olmak , bu mesleğin kriterlerinin ve etik değerlerinin oluşturulması adına kişisel olarak yapabileceklerim sınırlı. Bunun için sizlerle güç birliği yapmamız gereğine gönülden inanıyor ve sizlere ihtiyaç duyuyorum .

Tamamen rekabetten uzak, sizlerin işlerine zarar vermeyen anlayışım sebebi ile beni “iyi, dürüst ve namuslu” olarak tanıdığınızı düşünüyorum.

İstanbul Ticaret Odası Organ Seçimlerinde 21 nolu Emlak Müşavirleri Meslek Komitesi için “ ito21aday” grubunda yer alan hayata bakış açılarını gönülden paylaştığım dostlarımla beraber adayım.

Şahsım ve komitemiz hakkında daha ayrıntılı bilgiye ve özgeçmişimize  https://www.ozanozen.com/bina-site-toplu-yapi-tesis-yonetim-sirketlerimiz-firmalarimiz-acisindan-yapilacak-istanbul-ticaret-odasi-organ-secimleri/ web sayfasından ulaşabilirsiniz.

MANİFESTOMUZ

18.03.2018

 Bina, Site, Toplu Yapı, Tesis Yönetim şirketlerimiz/ firmalarımız / işletme kooperatiflerimiz Açısından ; 

  • Tesis ve Site Yönetim Hizmetlerinin Yasal Zemine Oturtulması en önemli ihtiyacımızdır.
  • Apartman, Toplu Yapı ve Site Yönetimlerinde Profesyonel Yönetim Hizmetleri ile Çalışan Tedariklerinde Oluşan %18 KDV’nin %1’e indirilmesi ,

Bina ve tesis yönetim hizmetlerinin konut yapılarında dışarıdan tedarik edilmesi halinde Site ve Apartman yönetimleri Gelir Vergisi kanununa göre tüzel kişilik yerine sair işletme olarak değerlendirildiklerinden dolayı gerek hizmet gerekse çalışanların tedariklerinde maliyetler üzerine uygulanan %18 oranında Katma Değer Vergisini iade alma imkanına sahip değiller. Bu da yönetimlerin maliyetlerini ve dolayısı ile aidatları ciddi oranda artırmaktadır. Gerek profesyonel yönetim hizmetlerinde oluşan KDV’nin %18’den %1 e düşürülmesi gerekse aynı apartman kalıcılarında olduğu gibi “orta hizmetlerde çalışanların” gelir vergisinden muaf tutulmalarını sağlamak ve Apartman , Site yönetimlerinin profesyonel , güvenli yönetim danışmanlığı ile kaliteli yönetim hizmetlerinden daha çok faydalanmasını sağlamak hedefimiz olacaktır .

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Bağlı Kurulacak Müdürlük Vasıtası ile Apartman, Site , Toplu Yapı ve Ticaret Merkezlerinde Görev Alacak Yöneticilerin Sertifikalandırılmasına Yönelik Çalışmaların Başlatılması,

Parsel bazlı kentsel dönüşüm yerine ada bazlı dönüşümlerin sağlanması , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı teşkil edilecek ilgili Genel Müdürlüğü vasıtası ile Apartman, Site , Toplu Yapı ve Ticaret Merkezlerinde görev alacak yöneticilerin sertifikalandırılmasına yönelik çalışmaların başlatılması , gelişen ve büyüyen binalarda hukuki, mali, teknik mevzuata hakim yöneticilerin mesleki standartlarının oluşturulması ve Tesis Yönetim şirketlerinde görev almalarının , sektörün toplam kalite standartının arttırılması için çalışmalara hız vereceğiz.

  • Mevcut İki Yıllık   Emlak ve Emlak Yönetimi bölümlerinin Bina Yöneticiliği ile İlgili Yetersiz Ders Sayılarının Arttırılması, ilaveten İki Yıllık “Bina, Tesis , Toplu Yapı Yönetimi” bölümlerinin açılması için çalışmalar ve girişimlerde bulunacağız.
  • Profesyonel Yönetime İhtiyacı daima gündemde tutacağız.

Günümüzde toplu yaşam alanlarının yaygınlaşması,apartman ya da sitelerin bilgili, deneyimli, kanuni ve hukuki uygulamaları bilen kişiler tarafından yönetilmesini ihtiyaç haline getirdi. Yöneticinin tüm kat maliklerine karşı komşuluk ilişkilerinin zedelemeden şeffaf, eşit ve tarafsızca bir yönetim sergilemesi gerekiyor.

Yönetici olarak seçilenlerin yönetim planı ve kat mülkiyeti kanununa uyması, görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor.

Binanın sigorta ettirilmesinden, bakım ve onarımına, asansörün güvenli bir şekilde işletilmesinden aidatların tahsiline, işletme projesi yapılmasından, alınan kararların yerine getirilmesine kadar tüm sürecin takibi yöneticinin sorumluluğunda. Binlerce insanın bir arada yaşadığı sitelerde yöneticilere ve site yönetimi alanında yetişmiş profesyonellere duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Başlangıçta gönüllülük esasıyla yürütülen yönetim konusu günümüzde artık daha profesyonel ellere bırakılmalı.

  • Bizler yeni dönemde de tesis yönetimi ve profesyonel site yönetimi şirketlerinin ihtiyaç ve isteklerini komitemizde daha fazla takip edecek ve savunacağız.

Bina, Site, Toplu Yapı, Tesis Yönetim şirketlerimiz/ firmalarımız / işletme kooperatiflerimiz EMLAK MÜŞAVİRLERİ Meslek Grubundadır.