İş Alanı – Özgeçmiş

Ozan ÖZEN –

İşletme Mühendisi (İTÜ) – İş Güvenliği Uzmanı (A) -Mevzuat ve Yönetim

ozan@ozanozen.com

– Kat Mülkiyeti Mevzuat ve Bina ve Tesis Yönetim Uzmanı

– İşletme Mühendisi (İTÜ)

– İstanbul Aydın Üniversitesi ABMYO Emlak ve Emlak Yönetimi

– İş Güvenliği Uzmanı (A)

– İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Bilirkişisi – Bina ve Tesis Yönetimi Uygulamaları, İş Sağlığı ve Güvenliği

– SİYODER Kurucu ve Onursal Başkanı www.siyoder.org

www.KatMulkiyeti.Com Baş Yazarı

www.Siteyonetimi.Org Sektörel Eğitim Organizasyonu Ekip Üyesi

Ozan Özen, 1974 yılında Almanya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1991’de Özel Üsküdar Fen Lisesi’ni bitirdi. 2000’de İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Üniversite yıllarında ve sonrasında yayın ve iletişim, aydınlatma sektörlerinde yöneticilik görevi yaptı. 2002 yılında Maytur Turistik Tesisler A.Ş’de Tesis ve Bina Yönetimi Müdürü olarak sektöre adım attı. Değişik tesis ve rezidans binalarında yöneticilik görevleri yaptı. 2011 yılında gayrimenkul yönetimi sektöründe mevzuatın gelişmesi sebebi ile özellikle bu alandaki çalışan işgücünü eğitmek ve bilinçlendirmek amacı ile C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığının ardından, 2014 yılında A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı oldu. 2011-2013 yılları arasında Türkiye’de Emlak Yönetiminin  Üniversite ve Yüksek Okul çalışmalarını merak ettiği için İstanbul Aydın Üniversitesi ABMYO Emlak ve Emlak Yönetimi bölümünde öğrenci olarak yer aldı.

Günümüzde de meslek olarak kabul edilmeyen Bina ve Site Yöneticilerinin ilk dayanışma grubu olan  SİYODER Apartman Site Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği’nin kurucu ve onursal Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini üstlendi. Halen Tesis Yöneticileri Federasyonu ( TEYFED) Delegesi ve Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği ( PTYD) üyesidir.

Sektörde özellikle toplu yapı ve konut alanında hizmetler ve çözümler üretmek amacı ile danışman olarak görev yapmakta, Sosyal Sorumluluk Projesi olarak Nisan 2007’de yayına başlayan ve Bina ve Tesis Yönetimi konularında ihtisas bilgileri veren tek portal www.katmulkiyeti.com ‘un yöneticilik görevini üstlenmekte, gayrimenkul sektöründe konut üreten firma ve yatırım ortaklıklarına yönetim planı, tesis işleyiş prosedürleri ve yaşam senaryoları hazırlamaktadır.

www.katmulkiyeti.com  ve www.siteyonetimi.org eğitim organizasyonu ile Türkiye’de ilk kez 2013 – 2015 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı)  iştirakleri Emlak Yönetim AŞ ve Boğaziçi Yönetim AŞ. kadrolarının sertifikalandırılması amacı ile   “Toplu Yapı Yöneticisi Yetiştirme Sertifika Programı” nda program içerik direktörü ve eğitmen olarak, daha sonra Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi “Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği Programı”‘nda program içeriğini oluşturma ve eğitmen olarak ,  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde ( http://fsmsem.fsm.edu.tr )  “Toplu Yapı ve Site Yöneticisi” programında program içeriğini oluşturma , işbirliği firması ve eğitmen olarak görev almıştır.

Sektörde çalışan profesyonellere, konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen bina yöneticilerine , Site Yönetimi , Teknik Uygulamalar / Saha Hizmetleri / Enerji / İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları Eğitimlerini vermektedir.

Bu eğitimlerin yanısıra eğitim programının ve içeriğinin oluşturulmasında , bakanlık onayı alınmasında destek verdiği Altın Emlak Şirketinin Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) onaylı “Site ve Apartman Yöneticiliği ” ( http://www.siteapartmanyoneticiligikursu.com ) eğitimlerinde Site Yönetimi , Teknik Uygulamalar / Saha Hizmetleri / Enerji / İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları başlıklarında ve mevzuat konularında eğitimler vermekte  ,  Türkiye’nin en kapsamlı ve en yaygın Site Yönetim Yazılımı olan  APSİYON BİL. SİS. SAN. VE TİC. A.Ş ile mevzuat konularında danışmanlık ilişkisi bulunmakta ve APSİYON Akademi Koordinatörü olarak  ( https://www.apsiyon.com/akademi ) “Verimli Site Yönetimi” , ” Bina Ve Tesis Yönetiminde İş Sağlığı ve Güvenliği” derslerinde eğitmen olarak görev almaya devam etmektedir.  Bununla beraber üyesi olduğu Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin yürüttüğü Site Yöneticiliği Sertifika Programında  “Gayrimenkul Geliştirme Süreçleri”, “Bina , Site ve Toplu Yapı Yöneticisinin Görevleri”,  “İş Planı Uygulaması (PUKO)”   , Bina Ve Sitelerde İş Sağlığı Ve Güvenliği  eğitimlerini vermektedir.

14 yıldır Bina ve Tesis Yönetimi Uygulamaları, İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarında İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Hukuk ve Ceza Bilirkişisi olarak görev almaktadır.

Enerji Bakanlığı’nın Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi politikaları doğrultusunda Enerji Yöneticisi eğitimlerine devam etmektedir.

Bununla beraber İstanbul Aydın Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programında Tezine devam etmektedir.