İstanbul Ticaret Üniversitesi Profesyonel Konut Yöneticisi Eğitimleri

Konut Sitesi Profesyonel Yöneticisi Eğitimleri

İstanbul Ticaret Üniversitesi-Boğaziçi Yönetim AŞ. – Emlak Yönetim AŞ. işbirliğiyle profesyonel konut sitesi yöneticisi eğitimleri başlıyor.Modern şehircilik anlayışının bir parçası olan konut sitelerinde hukukî, malî ve idarî uygulamaları yerine getiren, saha hizmetleri konularında yetkin profesyonellere olan ihtiyacı karşılamak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi – Boğaziçi Yönetim AŞ. – Emlak Yönetim AŞ.sertifikalı eğitim programları başlatılıyor.
15 Mart 2013 – 06 Nisan 2013 tarihleri arasında, toplam 48 saat sürecek olan eğitimler, konusunda en önde gelen akademisyen ve eğitimciler tarafından Cuma ve Cumartesi günleri üniversitenin Sütlüce Kampüsü’nde verilecek.

Kimler eğitim verecek?

Prof. Dr. Saba Özmen Hukukçu
Ozan Özen Apartman Site Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği Başkanı-İş Güvenliği Uzmanı
Mete Yanıkçı Apartman Site Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Ümit Hakan Bozkurt İletişim Danışmanı
Ekrem Dost Mali Müşavir
Eğitimlere yöneticiler, denetim kurulu başkanları, denetim kurulu üyeleri, denetçiler, site müdürleri, site muhasebe sorumluları ve site müdürü adayları ile inşaat firmalarının idari personeli ve Boğaziçi Yönetim çalışanlarının katılması bekleniyor.
Hangi konularda eğitimler verilecek?
Eğitimler; site yönetimi, iletişim, hukuk, mali ve idari işler, teknik uygulamalar-saha hizmetleri ve enerji başlıkları altında verilecek. Kanuni düzenlemelerin güncelliğine paralel verilecek olan eğitimlerin ilk etabında Boğaziçi Yönetim’e bağlı 130 toplu yapı site yöneticisi eğitim görecek.
Nisan-Mayıs-Haziran ve Ekim aylarında ise yeni dönem eğitimlerinin uygulanması öngörülüyor.
Eğitim İçeriği Detayı
1. Site Yönetimi
 • Yönetim ve Liderlik (Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri, Toplantı Yönetimi, Çatışma Yönetimi, Karşıt Fikirlerle, Gruplarla Mücadele, Ekip Ruhu ve Takım Kurma, Zaman Yönetimi)
 • Genel Site Yönetimi, Etkin Site Yönetim Yaklaşımı
 • Güvenlik, Teknik, Temizlik, İş Planları Oluşturulması, Kontrol, Raporlama ve Denetim İşlemleri
 • Toplu Yapı Yönetiminde Web tabanlı Yönetim Sistemi Kullanımı
2. İletişim
 • Etkili İletişim (Toplu Yaşam Psikolojisi)
 • Kişilerarası İletişim (Malik, Kiracı, Sakinler, Çalışanlar İletişim)
 • Toplu Yaşam Kültürü ve Komşuluk İlişkileri
 • Site Sakinleriyle İlişkiler Masası Uygulamaları
 • Şikâyetlerin Değerlendirilmesi, Geri Bildirimi, Arşivlenmesi
 • Personel Davranış Tarzları
3. Hukuk
 • Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Düzenlemeler
 • Kanuni Yönetim Organları
 • 5711 Sayılı Kanunla Toplu Yönetim-5711 Sayılı Kanunun Getirdiği Yenilikler
 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Medeni Hukuk-Kimlik Bildirim Kanunu
 • Kabahatler Kanunu
 • Bilgi Edinme ve Dilekçe Kanunu
 • İşlevsel Yönetim Planı
4. Mali ve İdari İşler
 • Genel Muhasebe Bilgisi
 • İşletme Finansı, Bütçeleme Teknikleri ve Uygulamaları
 • Yönetim ve Site Muhasebesi (İşletme Projesi, Dönemsel ve Kesin Hesaplar, Mali Tablolar ve Raporlamalar)
 • Toplu Yapı Yönetimi Mali Mevzuat Uygulamaları (Demirbaş Avansı ve Aidatlar, Vergi Mevzuatı, Muhasip Üye ve Denetici Müessesesi)
 • Toplu Yapı ve Site Hesapları Denetimi
 • Toplu Yapı Yönetimi Oluşturma İş ve İşlemleri (Karar Defteri, İşletme Defteri, Arşiv Yönetimi, Yönetim Kurulu Toplantıları, Genel Kurul Toplantıları, Resmî Mercilerle İlişkiler)
5. Toplu Yapı Yönetiminde Web tabanlı Muhasebe Sistemleri Kullanımı
 • Teknik Uygulamalar-Saha Hizmetleri-Enerji
 • Bilgisayar ve Donanım
 • Yapı Teknik (Yapı Tesisatı, Metraj ve Keşif, Temel Elektrik ve Elektronik)-Toplu Yaşam Alanlarında Teknik Hizmetlerin Planlanması ve Uygulama Aşamaları
 • Servis Hizmetleri Planlama, Uygulama ve Raporlama Yöntemleri (Teknik, Temizlik, Peyzaj, Güvenlik, Gece Hizmetleri)
 • Sahada İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
 • Enerji Verimliliği, Enerji Yöneticisi ve Yönetimi Uygulamaları
 • Teknik Yasal Zorunluluklar (Sertifikalar, Muayeneler vs…)
Detaylı bilgi : +90 (212) 511 41 50
#1115
Not : Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, kurumlarla yapılan özel anlaşmalar çerçevesinde kurumsal eğitimler de verilmektedir.