İş Güvenliği Uzmanlığı

Tesis Yönetimi’nde İş Güvenliği çok önemli.

Özellikle “yüksekte çalışmalar” ve “elektrikle çalışmalarda iş güvenliği” işlerinin tehlikelerini daha iyi belirlemek amacı ile “iş güvenliği uzmanı” ile beraber çalışmak hayati önem taşıyor.

Gerek değişen mevzuatı yakından takip etmek, gerekse iş güvenliği konusunda personelimi daha iyi eğitmek, diğer iş güvenliği uzmanlarının dilini daha iyi anlamak amacı ile 2010 yılında “iş güvenliği uzmanı” olmaya karar verdim. Garip bir yıldı. Uzman belgeleri danıştay kararları ile iptal ediliyor, mevzuat sürekli değişiyordu.

Sonunda 19.01.2011 tarihinde 450 Nolu belge ile C Sınıfı “İş Güvenliği Uzmanı” , daha sonra 06.06.2014 yılında 98103 Nolu belge ile A Sınıfı “İş Güvenliği Uzmanı” oldum.

Şimdi hem çalışanlarıma hem de danışmanlık yaptığım diğer yerlere “İş Güvenliği’nin Önemini” aktarmaya devam ediyorum.

Bazı çalışmalarımdan örnekler;

OLAY AĞACI ANALİZİ (Event Tree Analysis – ETA)

Özellikle nükleer tesislerde veya otomasyon ile çalışan üretim yada acil durum sistemlerinde kullanılan bir Risk Değerlendirme tekniğidir.

Ülkemizde uygulaması çok az bulunan bu teknik hakkında örnek olaylarla açıklama yapan bir çalışma. Uzman arkadaşlara faydalı olmasını umuyorum.

PPSX:   https://goo.gl/71LWIq

https://www.dropbox.com/s/4ei0dmdgu4ip1t0/ozanozen_event_tree_analysis_eta_.ppsx?dl=0

 PDF: https://goo.gl/oVvxjo

https://www.dropbox.com/s/2ua5yqjeh3vleti/ozanozen_event_tree_analysis_eta.pdf?dl=0