Bina, Site, Toplu Yapı, Tesis Yönetim şirketlerimiz/ firmalarımız Açısından Yapılacak 2022 Yılı  İstanbul Ticaret Odası 21 Nolu Gayrimenkul Komitesi Organ Seçimleri

Ozan ÖZEN’in bu yazısını, manifestosunu ve bildirim formunu indirmek için tıklayınız. 

Secim_Yetki_Belgesi  Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız! 


İstanbul Ticaret Odası Organ Seçimleri, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 84’üncü maddesi gereğince 9 Kasım 2022 Çarşamba günü Yeşilköy – İstanbul Fuar Merkezi (İFM) 9, 10 ve 11 numaralı fuar alanında yapılacaktır.

Seçimde oy kullanmak isteyen siz değerli Bina, Site, Toplu Yapı, Tesis  Yönetim şirketi ve firmalarımıza yol göstermek adına bu yazıyı kaleme aldım.

Hepimiz bilmekteyiz ki gerek Kat Mülkiyeti Kanunu , gerek Vergi Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre henüz meslek olarak standartları belirlenmemiş , yani meslek olarak kabul edemeyeceğimiz bir işi yapmakta ve gelirlerimizi bu işten sağlamaktayız.

2022 yılında değerli Altın Emlak ve Apsiyon şirketleri ile beraber 3 yıl verilen emek neticesinde 18UY0354-6 – Tesis Yöneticisi – Seviye 6 Mesleki Yeterlilik Belgesini sektöre kazandırdık.

“Tesis ve Site Yönetim Hizmetlerinin Yasal Zemine Oturtulması” en önemli ihtiyacımızdır.

Bunun dışında da ihtiyaçlarımız vardır. Bazı sorunlarımızı aşağıda görüşlerinize sunuyorum.

Sektörümüzün en önemli ihtiyacı ise sizlersiniz. Hepimiz bir noktadan başlayarak güç birliği yapabiliriz.

Sizlerin ve benim başlangıç noktamız 21 Nolu Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi grubuna tabi olduğumuzdan  9 Kasım 2022 Çarşamba günü İstanbul Ticaret Odası Organ Seçimlerinde buluşmak olacaktır.

“Benim ne kazancım olacak diye düşünmeden” , işimizden biraz zaman ayırıp seçimlere giderek oy kullanmamız inanıyorum ki bir değişimi başlatacaktır.

Ben Ozan ÖZEN; 2002 yılından bu yana 20 yıldır sürdürdüğüm işimle ilgili olarak benden sonra gelecek ve bu işi yapacak gençlere yol açmak adına kişisel çıkar ve menfaat gütmeden, 2012 yılından bu yana çeşitli üniversiteler, eğitim kurumlarında 2000’i ( ikibin)  aşkın katılımcıya verilen eğitim ve sertifika programlarında görev alarak nacizane bilgi ve tecrübelerimi paylaştım.

Ancak bir mesleğe sahip olmak , bu mesleğin kriterlerinin ve etik değerlerinin oluşturulması adına kişisel olarak yapabileceklerim sınırlı. Bunun için sizlerle güç birliği yapmamız gereğine gönülden inanıyor ve sizlere ihtiyaç duyuyorum .

Tamamen rekabetten uzak, sizlerin işlerine zarar vermeyen anlayışım sebebi ile beni “iyi, dürüst ve namuslu” olarak tanıdığınızı düşünüyorum.

İstanbul Ticaret Odası Organ Seçimlerinde 21 nolu Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi için “ ito21gayrimenkul” grubunda yer alan hayata bakış açılarını gönülden paylaştığım dostlarımla beraber adayım.

2018 yılında da aynı komite için adaylığım sözkonusu idi. Beraber yola çıktığım komite kazandı. Ancak organize bir şekilde ismimin üzerinin aday olduğum komiteye oy verenler tarafından çizilmesi ile yedek komite üyesi oldum. Mazbatımı almayı tercih etmedim. Geçen 4 yılın sonunda 4 yıl önce yola çıktığım arkadaşlarımın emlak sektörüne adına yetersiz işler yaptıklarını,  Bina, Site, Toplu Yapı, Tesis  Yönetim şirketi ve firmalarımıza için hiç bir faaliyette bulunmadıklarını üzülerek izledim.

9’dan 11’e çıkan komite üyeliklerinde ve 5 kişilik meclis üyeliği içinde Bina, Site, Toplu Yapı, Tesis  Yönetim şirketi ve firmalarımızdan  gerçek bir temsilci olmadıkça bu durum böylece devam edecek, bizler İstanbul Ticaret Odasında üyelik ödentilerimizi yapmaya ancak sektörümüz için herhangi bir katkı alamamaya devam edeceğiz

Sizlerden bir iki istirhamım olacak;

 • Ekte size gönderdiğim evrakları birkaç dakika ayırarak okumanızı,
 • Ekteki İTO Seçim Yetki Belgesi Örneğini / İndirmek İçin Linke Tıklayınız  https://bit.ly/2022itoyetki  ( “İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE” hitaplı yazıdır) “Önemli uyarılar” kısmına uygun olarak 9 Kasım 2022 Çarşamba günü şirketinizin/firmanızın / kooperatifinizin adına oy kullanacak kişinin ismini ve TC NO’sunu yazmanızı ,şirketi münferiden temsile yetkili olanlardan birisi veya müşterek yetkililerin tümü tarafından kaşeleyerek imzalamanızı,
 • Ekine şirketinizin/firmanızın / kooperatifinizin geçerli imza sirkülerinin fotokopisini eklemenizi,
 • Size ziyarete gelen arkadaşıma teslim etmenizi veya  0532 767 62 60 nolu telefonu arayarak adresinizden teslim alınmasını sağlamanızı veya aşağıdaki adrese KARŞI ÖDEMELİ OLARAK kurye / kargo /  APS / iadeli taahhütlü posta ile göndermenizi….    Rica ediyorum.
 • Söz konusu evrakları arkadaşlarım ilgili İTO Bölge Temsilciliğine onaylatarak vakit kaybetmenizin önüne geçeceklerdir.
 • 9 Nisan 2018 Pazartesi günü biraz vakit ayırarak Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi (İFM) 10 NUMARALI FUAR ALANINA teşrif ettiğinizde  sizleri bekleyen arkadaşlarım onaylanmış  Seçim Yetki Belgeleriniz ile sizleri karşılayarak, YİNE VAKİT KAYBETMEDEN OY KULLANMANIZI SAĞLAYACAKLARDIR.

Evrakları KARŞI ÖDEMELİ OLARAK  kurye / kargo /  APS / iadeli taahhütlü posta ile gönderebileceğiniz adres:

Seçim Koordinasyon Merkezi: Altın Emlak AŞ. Meriç Sokak No: 13 Ünal İş Merkezi Kat: 7 Şirinevler – Bahçelievler/İstanbul     (212) 654 04 44       0 (552) 654 04 44

Benimle tüm beklentilerinizi, önerilerinizi ve eleştirilerinizi daima 0532 767 62 60 nolu telefondan , ozan@katmulkiyeti.com mail adresinden ve www.siteyonetimi.org  adresinde oluşturulan formdan paylaşabilirsiniz.

En Derin Saygılarımla,

Ozan ÖZEN

21 nolu Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi için Adayınız

Ozan ÖZEN’in bu yazısını, manifestosunu ve bildirim formunu indirmek için tıklayınız. 

Secim_Yetki_Belgesi  Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız! 

MANİFESTOMUZ

Eylül 2022

Bina, Site, Toplu Yapı, Tesis Yönetim şirketlerimiz/ firmalarımız / işletme kooperatiflerimiz Açısından ;

 • Profesyonel Tesis ve Site Yönetim Hizmetlerinin Yasal Zemine Oturtulması en önemli ihtiyacımızdır.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre; yöneticinin kat malikleri dışından atanması mümkün iken, tüzel kişiliklerin yönetici atanması ve temsilindeki sorunların çözülmesi, bağımsız bölüm sayısı bakımından kat maliklerinden seçilen gerçek kişiler için üst  sınır getirilmesi ve profesyonel yönetim şirketleri ile çalışma zorunluluğu getirilmelidir.

Yönetimin atanmasının yanında yönetim olarak seçilme şartlarının da belirli olmasının gerekli olduğu, yönetimlerin sorumlulukları kapsamında idare etmekle yükümlü olacakları meblağların yüksekliği de düşünülerek adli sicilinin bazı suçlar bakımından temiz olmasının aranması gereklidir.

Uygulamada, anagayrimenkul yönetimlerinin tespitinde yaşanan zorluklar gözetilerek profesyonel yöneticilerin tespitini sağlayacak, herkese açık, ticaret sicili, marka ve patent sicili veyahut avukatlar için tutulan baro levhası gibi bir sicil ( yöneticiler sicili)  tutulması önerilmektedir.  Bu sicil derneklerde olduğu şekilde profesyonel yöneticilerin tapu dairesi, belediyeler, bankalar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında işlerini yapabilmeklerine olanak sağlayacak şekilde kurulmalıdır.

Yine, uygulamada son derece sorunlu olarak tutulan karar ve hatta kanuna göre tutulması zorunlu olmayan! işletme defterlerine ilişkin olarak, defter kayıtlarının her halükârda anagayrimenkule ait olduğu ve elektronik ortamda tutulmasının (anagayrimenkule ait elektronik defter)  zorunlu olduğuna ilişkin kanun değişikliğine ihtiyaç vardır.

Yine 7201 Sayılı Tebligat Kanunu ile 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre mevcut durumda, apartman ve site yönetimleri tarafından kat maliklerine ve/veya sakinlerine borç veya sair bildirimlerin elden imzalı ve taahhütlü posta ile yapılması zorunluluğu  zaman ve maliyet israfına sebep olmaktadır.  Bu kapsamda, apartman ve site yönetimlerinin de yaşadıkları bildirim sorununun giderilmesi amacıyla elektronik ortam da dâhil İçişleri veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Kurulacak Müdürlük Vasıtası ile yetkilendirilecek Apartman, Site, Tesis Yönetim yazılımları vasıtası ile yapılan email, sms bildirimlerinin tebligat sayılması için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesindeki “sair kurumlar” ifadesinin apartman ve site yönetimleri açısından belirsizliğin apartman/site yönetimleri hariç olmak üzere değiştirilmesi oluşan mali yükten kurtulunması ve yönetimlerin gereksiz bir şekilde vergi mahkemelerine başvurmaları ihtiyacının ortadan kalkmasına imkan verecektir.

Yasal mevzuatlarda şirketlerimizin yer alması ve sektörün hukuki bir zemine oturtulması için Ticaret, İç İşleri ve Çevre Şehircilik Bakanlığı nezdinde ısrarlı çalışmaları başlatacağız.

 • Apartman, Toplu Yapı ve Site Yönetimlerinde Profesyonel Yönetim Hizmetleri ile Çalışan Tedariklerinde Oluşan %18 KDV’nin %1’e indirilmesi ,

Bina ve tesis yönetim hizmetlerinin konut yapılarında dışarıdan tedarik edilmesi halinde Site ve Apartman yönetimleri Gelir Vergisi kanununa göre tüzel kişilik yerine sair işletme olarak değerlendirildiklerinden dolayı gerek hizmet gerekse çalışanların tedariklerinde maliyetler üzerine uygulanan %18 oranında Katma Değer Vergisini iade alma imkanına sahip değiller. Bu da yönetimlerin maliyetlerini ve dolayısı ile aidatları ciddi oranda artırmaktadır. Gerek profesyonel yönetim hizmetlerinde oluşan KDV’nin %18’den %1 e düşürülmesi gerekse aynı apartman kalıcılarında olduğu gibi “orta hizmetlerde çalışanların” gelir vergisinden muaf tutulmalarını sağlamak ve Apartman , Site yönetimlerinin profesyonel , güvenli yönetim danışmanlığı ile kaliteli yönetim hizmetlerinden daha çok faydalanmasını sağlamak hedefimiz olacaktır . Bu oranın belirlenmesi için yasa değişikliğine dahi ihtiyaç yoktur. Cumhurbaşkanı Kararı ile mümkündür.

 • , Toplu Yapı ve Ticaret Merkezlerinde Görev Alacak Yöneticilerin Sertifikalandırılmasına ve Şirketlerin Yetkilendirilmesine Yönelik Çalışmaların Başlatılması,

Parsel bazlı kentsel dönüşüm yerine ada bazlı dönüşümlerin sağlanması , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı teşkil edilecek ilgili Genel Müdürlüğü vasıtası ile Apartman, Site , Toplu Yapı ve Ticaret Merkezlerinde görev alacak yöneticilerin sertifikalandırılmasına, profesyonel yönetim şirketlerinin ise standartlarının belirlenerek yetkilendirilmesine yönelik çalışmaların başlatılması , gelişen ve büyüyen binalarda hukuki, mali, teknik mevzuata hakim yöneticilerin mesleki standartlarının oluşturulması ve Tesis Yönetim şirketlerinde görev almalarının , sektörün toplam kalite standartının arttırılması için çalışmalara hız vereceğiz.

 • Mevcut İki Yıllık  Emlak ve Emlak Yönetimi bölümlerinin Bina Yöneticiliği ile İlgili Yetersiz Ders Sayılarının Arttırılması, ilaveten  İki Yıllık “Bina, Tesis , Toplu Yapı Yönetimi” bölümlerinin açılması için çalışmalar ve girişimlerde bulunacağız.
 • Profesyonel Yönetime İhtiyacı daima gündemde tutacağız.

Günümüzde toplu yaşam alanlarının yaygınlaşması, apartman ya da sitelerin bilgili, deneyimli, kanuni ve hukuki uygulamaları bilen kişiler tarafından yönetilmesini ihtiyaç haline getirdi. Yöneticinin tüm kat maliklerine karşı komşuluk ilişkilerinin zedelemeden şeffaf, eşit ve tarafsızca bir yönetim sergilemesi gerekiyor.

Yönetici olarak seçilenlerin yönetim planı ve kat mülkiyeti kanununa uyması, görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor.

Binanın sigorta ettirilmesinden, bakım ve onarımına, asansörün güvenli bir şekilde işletilmesinden aidatların tahsiline, işletme projesi yapılmasından, alınan kararların yerine getirilmesine kadar tüm sürecin takibi yöneticinin

sorumluluğunda. Binlerce insanın bir arada yaşadığı sitelerde yöneticilere ve site yönetimi alanında yetişmiş profesyonellere duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Başlangıçta gönüllülük esasıyla yürütülen yönetim konusu günümüzde artık daha profesyonel ellere bırakılmalı.

 • Yeni dönemde tesis yönetimi ve profesyonel site yönetimi şirketlerinin ihtiyaç ve isteklerini komitemizde daha fazla takip edecek ve savunacağız.

Bina, Site, Toplu Yapı, Tesis Yönetim şirketlerimiz/ firmalarımız / işletme kooperatiflerimiz EMLAK MÜŞAVİRLERİ Meslek Grubundadır.

NoMeslek Grubu AdıNace  KoduNace Başlık
21EMLAK MÜŞAVİRLERİ68.32.02Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul yönetimi faaliyetleri (apartman ve site yöneticiliği, mobil ev alanlarının, müşterek mülkiyetli konutların, devre mülklerin, ikamet amaçlı olmayan mülklerin, vb. yönetimi)
21EMLAK MÜŞAVİRLERİ68.32.03Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan kira toplama faaliyetleri
21EMLAK MÜŞAVİRLERİ68.32.04Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan apartman yöneticiliği

Ozan ÖZEN’in bu yazısını, manifestosunu ve bildirim formunu indirmek için tıklayınız. 

Secim_Yetki_Belgesi  Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız! 

MANİFESTOMUZA KATKILARINIZ

Sayın Ozan ÖZEN,

Eylül 2022 tarihli 3 ( üç)  sayfalık manifestonuzu okudum. Bununla ilgili değerlendirmelerim aşağıdadır.

İtiraz Ettiklerim:
   
Eksik Bulduklarım / İlavelerim :
           
Diğer Verebileceğim Katkılar:
         
İsim Soyad : 
Tüzel Kişilik Ünvanı: 
Biliniyorsa Ticaret Sicil No: 
Kişisel Cep Telefonu :  
Sabit Telefonu : 
Mail Adresi : 

Benimle tüm beklentilerinizi, önerilerinizi ve eleştirilerinizi daima 0532 767 62 60 nolu telefondan , ozan@katmulkiyeti.com mail adresinden ve www.siteyonetimi.org  adresinde oluşturulan formdan paylaşabilirsiniz.

Bina, Site, Toplu Yapı, Tesis Yönetim şirketlerimiz/ firmalarımız Açısından Yapılacak İstanbul Ticaret Odası Organ Seçimleri

ito_21_aday_secim_oo

Ozan ÖZEN yazı için bu yazıya tıklayınız ito_21_aday_secim_oo

Seçim tanıtım kataloğu için bu yazıya tıklayınız 

Secim_Yetki_Belgesi  Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız! 

Konu : Bina, Site, Toplu Yapı, Tesis Yönetim şirketlerimiz/ firmalarımız Açısından Yapılacak İstanbul Ticaret Odası Organ Seçimleri

18/3/2018

Sayın  Bina, Site, Toplu Yapı, Tesis Yönetim Şirketi/ Firması / İşletme Kooperatifi Yetkilisi ,  

İstanbul Ticaret Odası Organ Seçimleri, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 84’üncü maddesi gereğince 9 Nisan 2018 Pazartesi günü Yeşilköy – İstanbul Fuar Merkezi (İFM) 9, 10 ve 11 numaralı fuar alanında yapılacaktır.

Seçimde oy kullanmak isteyen siz değerli Bina, Site, Toplu Yapı, Tesis Yönetim şirketi ve firmalarımıza yol göstermek adına ekteki kataloğu hazırladık.

Hepimiz bilmekteyiz ki gerek Kat Mülkiyeti Kanunu , Gerek Vergi Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre henüz meslek olarak standartları belirlenmemiş , yani meslek olarak kabul edemeyeceğimiz bir işi yapmakta ve gelirlerimizi bu işten sağlamaktayız.

“Tesis ve Site Yönetim Hizmetlerinin Yasal Zemine Oturtulması” en önemli ihtiyacımızdır.

Bunun dışında da ihtiyaçlarımız vardır. Bazı sorunlarımızı ekteki sayfalarda ve katalogda görüşlerinize sunduk.

Ancak sektörümüzün sizlere ihtiyacı vardır. Hepimiz bir noktadan başlayarak güç birliği yapabiliriz.

Sizlerin ve benim başlangıç noktamız 21 Nolu Meslek Grubuna (21 nolu Emlak Müşavirleri Meslek Komitesi) tabi olduğumuzdan 9 Nisan 2018 Pazartesi günü İstanbul Ticaret Odası Organ Seçimlerinde buluşmak olacaktır.

“Benim ne kazancım olacak diye düşünmeden” , işimizden biraz zaman ayırıp seçimlere giderek oy kullanmamız inanıyorum ki bir değişimi başlatacaktır.

Ben Ozan ÖZEN; 2002 yılından bu yana 16 yıldır sürdürdüğüm işimle ilgili olarak benden sonra gelecek ve bu işi yapacak gençlere yol açmak adına kişisel çıkar ve menfaat gütmeden, 2012 yılından bu yana çeşitli üniversiteler, eğitim kurumlarında Binİkiyüzü aşkın katılımcıya verilen eğitim ve sertifika programlarında görev alarak nacizane bilgi ve tecrübelerimi paylaştım.

Ancak bir mesleğe sahip olmak , bu mesleğin kriterlerinin ve etik değerlerinin oluşturulması adına kişisel olarak yapabileceklerim sınırlı. Bunun için sizlerle güç birliği yapmamız gereğine gönülden inanıyor ve sizlere ihtiyaç duyuyorum .

Tamamen rekabetten uzak, sizlerin işlerine zarar vermeyen anlayışım sebebi ile beni “iyi, dürüst ve namuslu” olarak tanıdığınızı düşünüyorum.

İstanbul Ticaret Odası Organ Seçimlerinde 21 nolu Emlak Müşavirleri Meslek Komitesi için “ ito21aday” grubunda yer alan hayata bakış açılarını gönülden paylaştığım dostlarımla beraber adayım.

Şahsım ve komitemiz hakkında daha ayrıntılı bilgiye ve özgeçmişimize  https://www.ozanozen.com/bina-site-toplu-yapi-tesis-yonetim-sirketlerimiz-firmalarimiz-acisindan-yapilacak-istanbul-ticaret-odasi-organ-secimleri/ web sayfasından ulaşabilirsiniz.

MANİFESTOMUZ

18.03.2018

 Bina, Site, Toplu Yapı, Tesis Yönetim şirketlerimiz/ firmalarımız / işletme kooperatiflerimiz Açısından ; 

 • Tesis ve Site Yönetim Hizmetlerinin Yasal Zemine Oturtulması en önemli ihtiyacımızdır.
 • Apartman, Toplu Yapı ve Site Yönetimlerinde Profesyonel Yönetim Hizmetleri ile Çalışan Tedariklerinde Oluşan %18 KDV’nin %1’e indirilmesi ,

Bina ve tesis yönetim hizmetlerinin konut yapılarında dışarıdan tedarik edilmesi halinde Site ve Apartman yönetimleri Gelir Vergisi kanununa göre tüzel kişilik yerine sair işletme olarak değerlendirildiklerinden dolayı gerek hizmet gerekse çalışanların tedariklerinde maliyetler üzerine uygulanan %18 oranında Katma Değer Vergisini iade alma imkanına sahip değiller. Bu da yönetimlerin maliyetlerini ve dolayısı ile aidatları ciddi oranda artırmaktadır. Gerek profesyonel yönetim hizmetlerinde oluşan KDV’nin %18’den %1 e düşürülmesi gerekse aynı apartman kalıcılarında olduğu gibi “orta hizmetlerde çalışanların” gelir vergisinden muaf tutulmalarını sağlamak ve Apartman , Site yönetimlerinin profesyonel , güvenli yönetim danışmanlığı ile kaliteli yönetim hizmetlerinden daha çok faydalanmasını sağlamak hedefimiz olacaktır .

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Bağlı Kurulacak Müdürlük Vasıtası ile Apartman, Site , Toplu Yapı ve Ticaret Merkezlerinde Görev Alacak Yöneticilerin Sertifikalandırılmasına Yönelik Çalışmaların Başlatılması,

Parsel bazlı kentsel dönüşüm yerine ada bazlı dönüşümlerin sağlanması , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı teşkil edilecek ilgili Genel Müdürlüğü vasıtası ile Apartman, Site , Toplu Yapı ve Ticaret Merkezlerinde görev alacak yöneticilerin sertifikalandırılmasına yönelik çalışmaların başlatılması , gelişen ve büyüyen binalarda hukuki, mali, teknik mevzuata hakim yöneticilerin mesleki standartlarının oluşturulması ve Tesis Yönetim şirketlerinde görev almalarının , sektörün toplam kalite standartının arttırılması için çalışmalara hız vereceğiz.

 • Mevcut İki Yıllık   Emlak ve Emlak Yönetimi bölümlerinin Bina Yöneticiliği ile İlgili Yetersiz Ders Sayılarının Arttırılması, ilaveten İki Yıllık “Bina, Tesis , Toplu Yapı Yönetimi” bölümlerinin açılması için çalışmalar ve girişimlerde bulunacağız.
 • Profesyonel Yönetime İhtiyacı daima gündemde tutacağız.

Günümüzde toplu yaşam alanlarının yaygınlaşması,apartman ya da sitelerin bilgili, deneyimli, kanuni ve hukuki uygulamaları bilen kişiler tarafından yönetilmesini ihtiyaç haline getirdi. Yöneticinin tüm kat maliklerine karşı komşuluk ilişkilerinin zedelemeden şeffaf, eşit ve tarafsızca bir yönetim sergilemesi gerekiyor.

Yönetici olarak seçilenlerin yönetim planı ve kat mülkiyeti kanununa uyması, görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor.

Binanın sigorta ettirilmesinden, bakım ve onarımına, asansörün güvenli bir şekilde işletilmesinden aidatların tahsiline, işletme projesi yapılmasından, alınan kararların yerine getirilmesine kadar tüm sürecin takibi yöneticinin sorumluluğunda. Binlerce insanın bir arada yaşadığı sitelerde yöneticilere ve site yönetimi alanında yetişmiş profesyonellere duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Başlangıçta gönüllülük esasıyla yürütülen yönetim konusu günümüzde artık daha profesyonel ellere bırakılmalı.

 • Bizler yeni dönemde de tesis yönetimi ve profesyonel site yönetimi şirketlerinin ihtiyaç ve isteklerini komitemizde daha fazla takip edecek ve savunacağız.

Bina, Site, Toplu Yapı, Tesis Yönetim şirketlerimiz/ firmalarımız / işletme kooperatiflerimiz EMLAK MÜŞAVİRLERİ Meslek Grubundadır.

Ruhsatsız veya mevzuata aykırı inşa edilen yapılara 2018 ‘de af geliyor mu?

Ruhsatsız olan veya mevzuata aykırı inşa edilen yapılara af geliyor mu?

Önce “imar affı nedir?” sorusunu yanıtlayalım.

İmar Affı; İmar ve gecekondu yasalarına aykırı bir biçimde üretilmiş ya da üretilmekte olan tüm yapılaşmalar hakkında uygulanacak muameleleri hazırlayan bir kanundur. Bu kanuna göre kaçak yapılaşmalardaki vatandaşların mülkiyet problemlerinin çözülmesi hedeflenir. Daha önce de çıkarılmış olan bu kanunların kamuoyundaki genel ismi “imar affı” olarak bilinmektedir.

Ekim 2017 ayından beri kulağımıza Kanun Hükmünde Kararname ile kat mülkiyetine geçmeyen yapıların affı ile ilgili haberler geliyordu.
Son olarak 6 Ocak 2018 tarihinde Sözcü gazetesinden İsmail ŞAHİN’in ” İmar affı geliyor haberi” ( http://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/imar-affi-geliyor-2162196/ ) ile gündeme düştü.
Esasen bu durum Türkiye’deki mülk sahiplerinin büyük çoğunluğunu etkileyecek. Bilindiği üzere son 10 yıldır yapılan kentsel dönüşüm ve konut yapılarındaki marka inşaatlar ile ülkedeki imar izin olmayan “iskansız” yapıların oranı ancak %80’lerden %70’lere doğru gerileme eğiliminde.
Esasen bir Kanun Hükmünde Kararname ile milyonlarca vatandaşı etkileyecek ve Olağanüstü Halin Sona ermesinden de sonra bu etkisi devam edecek bir karar alınabilir mi? Esasen bu benim ilgi ve uzmanlık alanım değil. Ancak bana göre şahsım da dahil olmak üzere milyonlarca mülk sahibinin bir itirazı olmayacak , hatta mevcut iktidarın 2019 yılı için iyi bir seçim yatırımı anlamına gelecektir.
Ortada dolaşan taslağı incelediğimde bu hali ile çıkacak bir KHK’nın asıl amacının bir kaynak arayışı olduğunu düşünmekteyim. Kabaca bir hesap ile – ki bence uzmanları teyid etmeli- bu tip bir affın 25-30 milyar dolar kadar bir gelir etkisi olacaktır devlet gelirlerine.
Tabi bir çok vatandaş bu tip bir imar affı ile mutlu olacak iken , Boğaz’daki lüks yapıları da etkileyecek bu aftan dolayı bir şikayeti olmayacaktır çevrecilerin.
Esasen gecekondulardan , kaçak ve ruhsatsız yapılardan ,izinsiz kat ve eklemelere kadar imar mevzuatına aykırı bütün yapılaşmalara af getirilecek diye anlıyorum. Bence en masumanesi bir şekilde inşaat ruhsatı almış olan yapıların gerek müteahhit sorunları, gerek kooperatif problemleri gerekse ilgisizlik ve çeşitli sebeplerden iskan izni ( ki bu oturma müsadesi olarak da adlandırılır) alamamış, İmar Planları ve Yönetmelikleri değişiklikleri ile de alamayacak yapıların iskan iznine kavuşması olacaktır.
Şu anki iktidar 2003 yılında da böyle bir çalışma içinde olmuştu diye hatırlıyorum. Ancak şartlar o tarihte uygun değildi, şimdi uygun hale geldi.
Bir de tabi benim yaşım 43 ancak inceledikçe farkına varıyorum. Daha önce bu tür bir af 1985 yılında ANAP hükümeti zamanında tapu tahsis belgesi yöntemiyle bir anlamda gerçekleştirilmiş, daha sonra 57. hükümet döneminde gündeme gelmiş ancak sonra vazgeçilmiş.

Esasen bu yazdıklarım pek gündeme gelmeyecek , “Kentsel dönüşümü hızlandırmak” amacı ile ifade edilecektir.

Gelelim, 15 maddelik bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) taslağı konuşulan bu imar affının içeriğine.
Anlaşılan düzenlemenin süresi bir yıl olacak. ( Bu da Ohal’in bir yıl daha devam edeceğini gösteriyor)

SÖZCÜ gazetesindeki İsmail ŞAHİN’in haberindeki taslak metinde KHK’nın 13’üncü maddesinde yer alan ifadeye göre, 1985 yılında çıkartılan 3194 sayılı İmar Kanunu’na geçici bir madde ekleniyor.. Madde: “Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 30 Eylül 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvurulması ve bu maddedeki şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir.”

Bu hususta bir dipnot vermek isterim.
Esasen yapı ruhsatı yerel yönetimler tarafından verilir. Bölgedeki imar planına uygun olacak şekilde bir yapı inşaat etmek istediğinizde önce belediyeden inşaat yapı ruhsatı alırsınız. Bu ruhsat eklerini ki bunlar inşaa edilecek yapının mimari projesi de dahil olmak üzere aldığınız ruhsat tarihinden itibaren 3 ay içinde belediyeye teslim edilir. Belediye bu mimari projeyi onayladığında artık onaylı bir mimari proje vardır. Bu ruhsata göre en geç 2 yıl içinde inşaata başlarsınız, 5 yıl içinde tamamlarsınız. Tamamlamadığınız taktirde ruhsat yenilemesi şartlarına uygun ise bir 5 yıl daha inşaat ruhsatınız uzatılır. İnşaat ruhsatı kazanışmış bir hak olmamakla beraber önemli olan mümkün olan en kısa sürede inşaatı tamamlayıp yine ruhsatı aldığınız kurumdan iskan iznini ( oturma müsadesi) almaktır. İşte Türkiye bu noktada zayıf. Ortalıkta yapılmış milyonlarca yapı var, bir çoğunun da inşaat ruhsatı bir dönem olmuş ancak yukarıda belirttiğim sebepler ve daha niceleri yüzünden bir türlü iskan izni alınamamış. Zaten bu yapıların bugünkü mal sahiplerinin çoğunlukla müteahhidin yapıda çalıştırdığı işçilerin sosyal güvenlik primlerinin ödendiğine dair belgelerin de olduğu bir sürü belgeyi tamamlamaları mümkün değildir. Esasen süresi biten inşaat ruhsatının güncel imar kanun ve yönetmeliklerine göre yeniden çıkarılmadan iskan izninin alınması da mümkün değildir.
Yani özetle mevcut mevzuat çerçevesinde bu yapıların iskan müsaadesi alarak kat mülkiyetine geçmesi, tapu sahiplerinin de “kat mülkiyetli tapum var” demesi mümkün değildir. Ancak bir kanun değişikliği ile mümkün olabilir. Bunu şu an hükümet Kanun Hükmünde Kararname ile yapmaya çalışıyor anlaşılan.
İskan izni de direkt olarak tapuların kat mülkiyeti olarak tapu siciline kayıtlanması ile ilgilidir.
2007 yılında 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda yapılan 5711 Sayılı Kanun değişikliği ile yönetim planlarının tapuya tescilinin kat mülkiyetine geçiş aşaması yerine kat irtifakının kurulması aşamasında yapılması yine kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin belediyelerin resen tapuya 60 gün içinde bildirmesi ile kolaylaşması önemli kolaylıklardı. Bununla beraber 2007 yılındaki 5711 Sayılı Kanun ile 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanun metnine “Yapıları tamamlanmış olan kat irtifaklı anagayrimenkulde, yapı kullanma izin belgesinin alındığı
tarihten itibaren bir yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunludur. Belirtilen süre içinde kat irtifak hakkı sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin yazılı uyarısına rağmen, kat mülkiyetinin kurulması için tapu idaresine verilmesi gereken 12 nci maddede yazılı belgelerden eksik olanları tamamlamaktan veya imzalanması gerekenleri imzalamaktan kaçınan kat irtifak hakkı sahiplerinden her birine, kendine ait her bağımsız bölüm için, anagayrimenkul belediye sınırları içinde ise belediye, belediye sınırları dışında ise mülkî amir tarafından bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.” ifadesi getirilmiş , tabi uygulanması hiç de mümkün olmadığından 2009 yılındaki 5912 Sayılı Kanun ile 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda yine değişiklik yapılarak 14/11/2007-5711 S.K./7.mad.; Mülga fıkra:23/06/2009-5912 S.K./3.mad) “634 Sayılı Kanuna 5711 Sayılı Kanunla (md:7) getirilen dördüncü fıkrası (5912-23/06/2009 değişiklik) ile yürürlükten kaldırılmıştır.” maddesi eklenmiş ve bu uygulama hiç hayata geçmemiştir.

Yani özetle Türkiye’nin gerçekliğinde bu tür bir kayıt affına şiddetle ihtiyaç vardır. Bu konuda popülizm yapmaya gerek yok. Bir çoğumuz çok lüks dahi olsa iskan izni olmayan , yani içinde oturmaya müsaademiz olmadığı yapılarda yaşıyoruz. Önce bunun bir düzenlenmesi gerekiyor. Daha sonra gerek yerel yönetimler, gerek vatandaş gerekse düzenleme ve denetleme görevi olan devlet, bu ilişkilerdeki sorunları çözecek yargı üzerine düşen görevi dürüstçe yerine getirecek ve ülke kaçak yapı, ruhsatsız yapı , iskansız yapı sorunundan kurtulacak.
Dönelim taslağı ortada dolaşan KHK’ya …
Adına İmar Affı diyebileceğimiz bu KHK ile önemli bir gelir sağlanacak demiştim.
Yapı Kayıt Sistemi’ne yapı sahibinin beyanına göre, yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu kaydedilecek. Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde 3 oranında kayıt bedeli alınacak. Alınan para dönüşüm projeleri özel hesabına yatırılacak. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, ayrıca bölgelere göre kademelendirmeye ve başvuru süresini bir yıla kadar uzatma yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilecek.

Diğer taraftan özellikle Bina Yönetimlerinin ( Apartman, site, rezidans, toplu yapı yönetimlerinin) , Yöneticilerine çok önemli bir görev düşüyor. Kat maliklerini bu konuda ivedilikle bilgilendirmeliler. Çünkü;”Yapı ruhsatı almış, yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ve maliklerin üçte iki çoğunluğunun muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek. Bu durumda, sisteme kayıt bedelinin iki katı ödenecek.” ifadesi yer alıyor. Maliklerin üçte ikisinin muvafakatini en kolay Olağanüstü Genel Kurul çağrılarak yapabilirsiniz. Hatta genel kurula katılmayan maliklerden de yazılı muvafakat alabilirsiniz. Bu sebeple sözkonusu Kanun Hükmünde Kararname çıkar çıkmaz bina yönetimlerinin konuya ilgi göstermesi gerekiyor, çünkü 1 yıllık süre çok kısa olmakla beraber bir çok yapının yıllık Olağan Genel Kurulları Ocak yılında yapılmış ve tamamlanmış oluyor. Bilindiği üzere kat malikleri genel kurulları maliklerin çok az ilgi duyduğu oluşumlardandır.

Bu arada haberde kaçak yapıların yıkım kararlarının ve cezaların iptali de yer alıyor. Kaçak yapıyı kendi arsamıza inşaat ruhsatı almadan yaptığımız yapı olarak tanımlayabiliriz.
Geçerlilik süresi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar olan Yapı Kayıt Belgesi alanlar imar açısından başka bir hakka sahip olmayacak.
Belgenin yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak. Yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.
Düzenleme, Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarının iptalini öngörüyor.

Bu arada gecekondulara da önemli bir af geliyor. Gecekonduyu başkasının arsasına ( çoğunlukla kamuya ait arsalara) tabi ki inşaat ruhsatı alamayacağımız için kaçak olarak yaptığımız yapı olarak tanımlayabiliriz. İşte bu arazilerin satışına yönelik bir madde de yer aldığı ifade ediliyor.
“Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların 30 Mart 2014 tarihinden önce Hazine’ye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na da tahsis edilebilecek. Yapı kayıt belgesi sahipleriyle bunların yasal mirasçılarının talepleri üzerine Hazine taşınmazları bakanlıkça belirlenen rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilecek. Bu durumda elde edilen gelirlerin yüzde 50’si genel bütçeye, yüzde 50’si ise dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilecek.”

Özetle sözkonusu KHK ile ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 30 Eylül 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine” başvurulması gerekecek. Bu başvuru için son tarih 31 Aralık 2018 olarak tarihi belirlenirken, hükümet bu tarihi 1 yıl uzatma yetkisine sahip olacak. Bu başvuru sırasında vatandaş, arsa emlak değeri ile yapı maliyetinin toplamı üzerinde yüzde 3 kayıt bedeli ödeyecek. Bunun sonucunda kendisine yapı kayıt belgesi verilecek. Bu belgeyi alan binalar için varsa yıkım kararı duracak. Elektrik, su, doğalgaz bağlanabilecek. Varsa cezaları iptal edilecek.”

Ne diyelim ? Olursa hayırlı olsun. Ancak ülkedeki kanunları işleyişine bakarak dua edelim de “bu imar affı kaçak yapılaşmayı arttırmasın, olası depremlerde ve hatta durup dururken binaların yıkılmasına sebep olarak can kayıplarını arttırmasın, doğanın, yeşilin, kıyıların yağmalanmasına sebep olmasın. 07 Ocak 2018 , İstanbul