Kapıcı – bina yönetimi anlaşmazlıkları niye artıyor?

20131122-232841.jpg

Kat görevlisi ile bina yönetimi arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve sorunlar , her iki tarafın da haklarını bilmemesi ve görevlerini yerine getirmemesinden kaynaklanmaktadır.

Apartmanlarda, binalarda kapıcı çalıştırma şartlarını İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Konutlarda Kapıcı Çalıştırma Yönetmeliği’ belirler.

Yönetici ve maliklerin diğer tarafta kapıcı ve bina görevlilerinin kanun ve yönetmelik koşullarını yeterli olarak bilmemesi sıkıntılar ve sorunları doğurmaktadır.

Taraflar arasında yaşanan uyuşmazlıklarla ilgili mahkemelerdeki dava sayısı da bu nedenle her geçen gün artmaktadır.

Bina görevlileri ağırlıklı olarak mahkelere yapılan fazla mesailer karşılığında ücret ödenmemesi, tazminat ödenmemesi ve izin günlerinde çalıştırılmaları gibi hususlarda müracaat etmektedirler.

Kanun ve yönetmeliklere uyan ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini belgeli bir şekilde ispat eden taraf haklı durumda oluyor.

Bu sebeple yönetimlerin özellikle özlük işlerini belgeli yerine getirmesi gerekiyor.
Görevlilere banka vasıtası ile ödeme yapılması önemlidir.

İş sözleşmesinin yazılı bulundurulması ve ‘Konutlarda Kapıcı Çalıştırma Yönetmeliği’ eksiksiz uygulanması sağlanmalıdır.

İş sözleşmesinde iş kanunu ve yönetmeliğe aykırı maddeler bulunmamalıdır.

Görevlinin çalışma koşulları, mesai saatleri açık olmalı ve bu hususlar diğer Kat maliklerine ilan edilerek maliklerin bu hususlara uyması sağlanmalıdır.